Topenářské a instalatérské práce

Kotlíková dotace

Jsme certifikovaná firma pro montáž podporovaných zdrojů tepla v dotaci - Koltlíková dotace 2. výzva.

Výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla v 2. výzvě budou:

80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč,

80% způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč,

75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován  plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč,

75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován automatický kotel na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.


Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s růčním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).