Topenářské a instalatérské práce

Firma Charvát

provozovna: Stavbařů 227, Strakonice 386 01


+420 602 434 417
+420 603 826 727
+420 602 169 086
info@firmacharvat.cz

Kotlíková dotace

Jsme certifikovaná firma pro montáž podporovaných zdrojů tepla v dotaci - Koltlíková dotace 3. výzva.

Výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla v 3. výzvě budou:

80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč,

80% způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč,

75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován  plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč.

Ve třetí výzvě kotlíkové dotace nebudou již podporovány kotle spalující uhlí, včetně kombinovaných uhlí/biomasa.

Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s růčním přikládáním 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy).

 Předpokládané zvěřejnění podmínek 3. kola kotlíkových dotací v Jihočeském kraji je srpen/září na webu Jihočeského kraje.

 Pomůžeme se zpracováním žádosti o kotlíkovou dotaci.