Topenářské a instalatérské práce

!!! Stránky již nejsou v provozu !!!

aktuální stránky firmy:
www.tepelnatechnikastrakonice.cz

provozovna: Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice


+420 603 826 727
+420 725 532 605
info.firmacharvat@gmail.com

Blatná

21.06.2013 17:36

Blatná 1První dochovaná zpráva o Blatná je datována rokem 1235. Před koncem 13. Století je doložena existence hradu v souvislosti s majetkovými převody s dvorcem pod ním.
Nejstarší částí hradu je částečně dochovaná románská centrální kaple z doby kolem roku 1220. Je pravděpodobné, že již v první polovině 13. století zde byl palác s kaplí, ohražený zděnou hradbou. V té době byla Blatná v držení Bavorů ze Strakonic. Středověký stavební vývoj hradu je dosti složitý. K obvodové hradbě předhradí, datované k přelomu 13. a 14. století přibývali stavby. Před rokem 1407 to byl Starý palác v severozápadní části hradu, postavený za dalších majitelů Blatné, pánů z Rožmitálu.
Blatná 2Výjmečná malířská výzdoba interiéru sálu ve druhém patře Starého paláce je patrně dílem malířeze zemí frankovlámské oblasti, který pravděpodobně přicestoval s panem Lvem z Rožmitálu v roce 1467 ze zpadní evropy. Malby byly restaurovány společně se stavební obnovou paláce v letech 1974 - 1975. nástěnné malby restaurované v roce 1977 jsou téř ve druhém patře vstupn věže: Datování maleb do doby kolem roku 1480 určuje i stáří věže. Na věž navazuje kaple z 19. století se zbytky staršího zdiva a jihovýchodní budova z 15. století, upravovaná v polovině 19. století architektem B. gruberem. Následuje rejtův palác v jihozápadní části, postavený v letech 1515 - 1530 Benediktem Rejtem a obsahující i části staršího zdiva. Do předrejtovské výstavby se ještě řadí palác z počátku 15. století přestavěný za hrabat z Rozdražova koncem 16. století. Současně s přestavbou tohoto paláce vzniklo i nižší křídlo s kuchyní a vinopalnou, připojující se ke Starému paláci.