Topenářské a instalatérské práce

!!! Stránky již nejsou v provozu !!!

aktuální stránky firmy:
www.tepelnatechnikastrakonice.cz

provozovna: Bezděkovská 216, 386 01 Strakonice


+420 603 826 727
+420 725 532 605
info.firmacharvat@gmail.com

Horažďovice

21.06.2013 17:28

 

Horažďovice 1Horažďovice - rozkládá se na levém břehu zlatonosné řeky Otavy. Odedávna je spojeno s historií nedaleké Práchně, jež dala jméno nejen hradu, který na ní stál, ale i celému kraji a tento název – kraj Prácheňský - se udržel v podvědomí lidu až do dnešní doby. Do 13. století se Prácheňským krajem rozuměla oblast, která zahrnovala přibližně dnešní Horažďovicko, Sušicko, Kašperskohorsko, Strakonicko a Vimpersko. V 15. století již zahrnoval i oblast Netolicka, Písecka a Blatenska.

Horažďovice 2Horažďovice jsou třetím největším městem bývalého Klatovského okresu. Mezi nejvýznamnější historické památky patří bezesporu kostel sv. Petra a Pavla již ze 13. století, hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele a klášterní kostel pany Marie. Přímo v centru se nachází rozsáhlý areál již zmíněného zámku, kde je umístěno muzeum, knihovna, informační centrum, dům dětí a mládeže a galerie. Nedaleko Horažďovic můžete najít bývalé lázně; léčivý pramen zde vytéká pod kapličkou sv. Anny do dnes.